FAQNe znam kojem stepenu odgovara moje predznanje?


Ukoliko ste ranije učili strani jezik, boravili u stranoj zemlji duže vrijeme ili ste samostalno učili, potrebno je napraviti testiranje da bi se utvrdio Vaš nivo predznanja. Testu možete pristupiti direktno s ove stranice (TESTIRAJ SE) ili u prostorijama našeg Centra gdje ćete uraditi detaljan test, a nakon pismenog testa svakako je potrebno obaviti i usmeni dio s profesoricom, tako ćemo Vam moći najtačnije preporučiti nivo učenja od kojeg biste trebali krenuti, uzimajući pri tome u obzir Vaše interese i vrijeme koje Vam je na raspolaganju za učenje.

Kada se održavaju kursevi?


Kursevi se održavaju jednom ili dva puta sedmično po 120 minuta u popodnevnim ili večernjim terminima. Uobičajeno je da se grupa zajedno sa profesorom na prvom sastanku dogovori o terminu koji svima najbolje odgovara.

Da li mogu platiti kurs u ratama?


Kurs je moguće platiti na maksimalno 4 rate.

Koliko ima stepena?


Stepeni su organizirani u skladu s CEF-om (Zajedničkim europskim okvirom za jezike) A1 do C2, a unutar svakog stepena postoji više dijelova (koje mi u našem centru zovemo nivo). Njihov broj nije za svaku od EU stepena jednak ali je definiran broj sati koji morate odraditi unutar svakog stepena. Svaki stepen svakog jezika ima svoju podjelu po nivoima koju možete naći OVDJE.

Da li Centar Step by step A.T. ima odobrenje od Ministarstva?


Ne. Ne postoji institucija u BiH koja priznaje ili ne priznaje diplome. U vrijeme dok nisu bili dostupni udžbenici renomiranih izdavačkih kuća kao što su Cambridge i Oxford i dok nije postojao CEFR (Zajednički europski referentni okvir za jezike koji je propisalo Vijeće Europe) Ministarstvo za nauku kulturu i sport je izdavalo odobrenja o priznavanju plana i programa neke jezične škole. To više nije neophodno.

Da li mogu platiti kurs u ratama?


Kurs je moguće platiti na maksimalno 4 rate.

Da li je diploma Centra Step by step A.T. priznata?


Ne postoji državno tijelo a niti međunarodno koje vrši verifikaciju diploma. Jedina međunarodno priznata diploma se može dobiti ako položite međunarodno priznat ispit engleskog jezika (Cambrigde ESOL, IELTS, TOEFL). Sve diplome koje naš Centar izdaje su u skladu sa preporukama Vijeća Europe, tj. stepeni su definisani po CEF-u. Do sada, ni jedna firma, ustanova niti institucija nije odbila našu diplomu kao nedovoljan dokaz o poznavanju stranog jezika!

Da li se neki od međunarodnih ispita mogu polagati u BiH?


Da. Sve navedene testove možete polagati u Sarajevu.

Da li Centar Step by step A.T. vrši pripremu za polaganje ovih ispita?


Da, za Cambrigde ESOL ispite. Prvi i jedni u Zeničko-dobojskom kantonu radimo pripremu za polaganje Cambrige ESOL ispita koje administrira British Council u Sarajevu.

Kako ću znati gdje i kad i kako da se prijavim na jedan od tih ispita?


Naš centar će vam pomoći da dođete do ovih informacija kao i da se upoznate sa samim načinom testiranja i izgledom testa.

Da li sam prestar/a za kurs?


Za učenje jezika potrebna je dobra volja, a godine nisu prepreka. Veći broj naših starijih polaznika su dokaz da je učenje jezika čak i poslije 65. godine i više nego uspješno.

Strani jezik mi treba zbog posla. Šta ću naučiti na kursu?


Ukoliko već imate predznanje koje odgovara barem prva dva stepena općeg jezika, možete se uključiti u neki od stepena poslovnog jezika. Prema rezultatima testiranja, profesor će Vam predložiti odgovarajući stepen i prezentirati program obuhvaćen kursem, pokazati literaturu i objasniti ciljeve kursa te način rada a najbitnije je da možete da odaberete oblast koja Vama na vašem poslu treba.

Koliko je polaznika u grupi?


Broj polaznika u grupi razlikuje se ovisno o vrsti kursa. U redovne kurseve općeg i poslovnog jezika upisujemo 8-12 polaznika po grupi. Na taj način omogućeno je polaznicima da komuniciraju, sudjeluju u raspravam i usvajaju jezične i gramatičke strukture u kojima sistematično napreduju. U konverzacijskim kursevima upisujemo 8-10 polaznika, čime je omogućen rad u paru i grupna diskusija u cilju usavršavanja konverzacijskih vještina određene razine.

Ko su predavači?


Predavači su diplomirani profesori stranih jezika s višegodišnjim iskustvom u radu s odraslim polaznicima i na kursevima poslovnog jezika. Obučavaju se na in-house treninzima kao i na stručnim seminarima.

Nisam nikada učio strani jezik. Imate li nešto za mene?


Kurseve stranih jezika organiziramo i za početne i za napredne stepene. U mogućnosti smo ponuditi jako dobar program za totalne početnike koji je detaljno razrađen i prilagođen početnicima gdje se već nakon kratkog vremena mogu primjetiti znatni uspjesi. Potrebno je samo da se osobno, telefonom ili putem on-line prijave prijavite za željeni kurs.

Da li ću biti u grupi sa srednjoškolcima?


Metodika, teme i način rada se razlikuju za odrasle i srednjoškolce, s toga se trudimo razdvajati odrasle od srednjoškolaca gdje god je to moguće, s tim da se ponekad možete naći u grupi sa jednim ili dva srednjoškolca koji su tu pod uslovom da se uklapaju u rad sa odraslima.

Može li mi firma platiti kurs?


Da, ukoliko imate predznanje, potrebno je prethodno napraviti testiranje. Ako želite upisati početni stepen nekog jezika, obratite se telefonom, lično ili putem on-line prijave i mi ćemo Vam poslati ponudu ili predračun.

Kada se mogu testirati?


U svakom trenutku možete pristupiti on-line testiranju. (TESTIRAJ SE!) Ukoliko želite možete test raditi u prostorijama škole od 15h do 21h radnim danima uz prethodnu najavu. Testiranje se ne naplaćuje. U svakom slučaju, nakon pismenog rezultata za konačno utvrđivanje stepena predznanja potrebno je da dođete u naše prostorije radi detaljnije testa kao i usmenog dijela. Na taj načn možete biti sigurni da ćete biti u grupi u kojoj je predznanje ujednačeno.

Gdje se održava nastava?


Nastava se održava u Zenici u ul. Huseina Kulenovića br. 2 (Robna kuća Zeničanka, 2. sprat), u Tešnju ul. Patriotske lige bb. Nastavu je također moguće održavati u prostorijama firme ukoliko se potpiše ugovor.

Ja sam tehničke struke. Ne idu mi jezici.


Tako nešto ne postoji. Svaka osoba jednako je sposobna naučiti strani jezik, bez obzira koje je struke. Vaše tehničko obrazovanje može se više puta pokazati kao prednost u logičkom načinu razmišljanja, kako u diskusijama, tako i u gramatičkim sintezama.

Učio sam strani jezik u školi, ali sam sve zaboravio.


Sigurno niste sve zaboravili. Ukoliko bilo šta razumijete ili možete reći, dođite se posavjetovati s našim profesorima koji će Vam zasigurno predložiti ono što Vam bude najbolje odgovaralo. Ako niste dugo koristili jezik aktivno, ne znači da ga nužno morate učiti ispočetka.

Htio bih promijeniti posao, a mislim da će mi trebati strani jezik.


U tom slučaju zasigurno ćete naći mnogo korisnih tema unutar našeg kursa poslovnog jezika, od pisanja biografije i razgovora za posao, preko tema kao što su brandovi, marketing, kvaliteta, Internet, kompanije do prezentacija, sastanaka i pisanja mailova.

Završavam fakultet, a još mi ne idu strani jezici.


Pravi je trenutak da poradite na svojim komunikacijskim vještinama da biste bili u prednosti pred ostalim kandidatima na konkursima. Najbolji odabir bi bio kurs poslovnog engleskog jezika, a zatim i nekog drugog jezika ovisno o prirodi vaše struke.

Puno toga razumijem kad slušam druge, ali često griješim i zbog toga mi je neugodno.


Naši polaznici su odrasle osobe i nerijetko vrlo uspješni profesionalci. Kad je riječ o znanju stranih jezika, ono je svima poteškoća i potreban alat. Stoga nastojimo da atmosfera na satu bude što ugodnija i opuštenija. Tako se i sami možete uvjeriti da i ostale polaznike ‘muči’ isti problem na samom početku kursa. Kasnije je takva okolina poticajna i sami možete vidjeti koliko ste napredovali.

Odgovarala bi mi individualna nastava.
Da li profesor može doći k meni?


Da, nastavu je moguće održavati na lokaciji i u terminu po dogovoru.

Leave a Comment