Engleski

 

Plan i program kurseva u našem centru po svojoj metodologiji izvođenja kao i samom sadržaju se razlikuju od školskih programa. Cilj kursa je da polaznik aktivno koristi jezičke strukture koje se obrađuju u toku jednog nivoa, tj. da u samom govoru primjenjuje naučene gramatičke ili govorne fraze. Naš centar prati standarde koji se primjenjuju i u drugim školama i centrima stranih jezika u svijetu. Jedan stepen učenja stranog jezika traje godinu dana, u ovom slučaju je to školska godina gdje se udžbenik dijeli na dva nivoa.

Programi se dijele po uzrastima.

 

ZA ODRASLE – OPĆI KURS

Od udžbenika za odrasle najbolji u praksi se pokazao face2face opći kurs koji je baziran na razvijanje komunikacijskih sposobnosti i koji polaznike postupno uvodi u gramatiku. Nastava je interaktivna, što znači da većinu vremena polaznici pričaju i vježbaju uz ispravke i sugestije. Većinom se radi u parovima ili manjim grupama tako da svi polaznici u kratkom roku progovore engleski. Jedan udžbenik ima 3 nivoa i po završetku A1 i A2 polaznik je u stanju da se sporazumi i snađe u većini govornih situacija jer vlada osnovnom gramatikom, vokabularom i frazama, a taj nivo engleskog odgovara završenom osnovcu. Pregled ostalih nivoa po udžbenicima i CEF-u možete naći ovdje.

Za sve polaznike organizirane su besplatne konzultacije s profesorom u dogovorenom terminu, a svoje upite vezane za jezik koji pohađate možete slati i putem maila, naši ljubazni profesori će vam odgovoriti na sva pitanja i nejasnoće u najkraćem mogućem roku!

 

POSLOVNI

Za svaku poslovnu oblast imamo i prikladan udžbenik ili posebno skrojen program.

Međutim najtraženiji je opći poslovni koji pored opće gramatike sadrži vokabular posebno namjenjen poslovnim ljudima koje žele dodatnu edukaciju u profesionalnom životu. Svaka lekcija je prilagođena poslovnim ljudima, kako vokabularom tako i postepenom obradom gramatičkih cjelina. Polaznici su u prilici da savladaju govornu interakciju, citanje, pisanje, slušanje i razumijevanje.

Kroz kurs poslovnog engleskog naučiti ćete kako se snaći u mnogim životnim situacijama kao što su putovanje, rezervisanje karata, komunikacija telefonom, pisanje pisama/mailova i mnoge slične situacije s kojima se svakodnevno suočavamo na poslu. Posebnu pažnju poklanjamo komunikacijskim vježbama kroz koje polaznici imaju priliku da upotrijebe sve što je naučeno u toku nastavnog časa. Komunikacijske vježbe se rade u grupama ili parovima tako da polaznici razgovaraju sa osobama sa istim nivoom znanja i međusobno se nadopunjuju i usavršavaju komunikacijske vještine, naravno uz nadzor profesora koji ukazuje na eventualne greške. Svaka lekcija je praćena dijelom slušanja tekstova sa CD-a tako da polaznici osim profesora imaju priliku čuti različite načine izgovora i akcenta. Osim udžbenika koji se koristi u toku nastave, polaznici su u prilici da vježbaju naučeno kroz popunjavanje radne sveske koja je sadržajem prilagođena lekcijama prerađenim na času.

Poslovni engleski je prilogođen podijeli nivoa po CEF-u tako da zavisno od predzanja i potrebe grupe ili pojedinica radimo nivoe od A1 do B2. Udžbenici po kojima radimo u našem Centru su :

– Business START UP 1&2 koje pokrivaju nivoe A 1 i A 2

– Zatim Business goals koje pokrivaju nivoe od A 2 do B 1

– I English 365 u okviru kojih je moguce preći nivoe od A 2 do B 2

U praksi se pokazalo da su najbolji rezultati u učenju postignuti kroz održavanje nastave dva puta sedmicno po dva sata (120 min).

Osim općeg poslovnog engleskog i njemačkog jezika u mogućnosti smo ponuditi i Pravni engleski, engleski za farmaceutsku industriju, kao i opću medicinu. Izrađujemo i sve ostale posebne programe dizajnirane za specifične potrebe određene firme ili institucije.

 

KONVERZACIJSKI

Konverzacija je najvažnija jezična vještina jer nam omogućava da u direktnoj komunikaciji izmijenimo informacije sa sugovornikom. Naša ideja vodilja je oduvijek bila omogućiti svojim polaznicima da uspješno ovladaju konverzacijskim sposobnostima, čak i na nižim jezičnim nivoima. S time u vidu razvili smo konverzacijski kurs koji ne zahtijeva kompletno znanje gramatike, već vam omogućava da s postojećim predznanjem ili paralelno uz opći kurs imate priliku usavršiti svoje konverzacijske vještine. Ovladavanje konverzacijskim vještinama znači uspješno prevladavanje inhibicija i rješavanje straha od komunikacije.

Konverzacijski kursevi namijenjeni su onima:

  • koji imaju završen A2 nivo – opći kurs
  • koji pohađaju opći kurs, ali žele dodatno usavršiti svoje konverzacijske vještine
  • osobama koje žele vježbati samo konverzaciju
  • onima koji ne žele zaboraviti naučeni jezik
  • onima koji žele osvježiti znanje jezika kojeg su ranije učili
  • koji nemaju  vremena zamarati se gramatikom
  • koji se žele riješiti nelagode pri konverzaciji
  • koji žele prakticirati jezik u dobrom društvu i ugodnoj atmosferi

Trajanje: 34 sata
Dinamika: 2 do 3 puta sedmično po 120 minuta
Mogući konverzacijski stepeni: A2 , B1 , B2, C1

 

LJETNI INTENZIVNI 

Svakog ljeta početkom u junu organizujemo ljetne intenzivne kurseve za sve opće programe, za sve one polaznike koji se ne mogu uklopiti u termine tokom školske godine, a žele ovladati znanjem ili usavršiti postojeće u što kraćem roku. Kurs za sve jezike traje 34 sata, nastava se izvodi 3 do 4 puta sedmično po 120 minuta.

 

 

Leave a Comment