Garancija na kvalitet nastave

quality-large

Mi u smo u kvalitet svoje nastave sigurni jer dosta ulažemo u svoj kadar koji se kontinuirano nadzire, ocjenuje i usavršava.

 

Činjenica da jedini u Ze-do kantonu imamo Cambridge English certificirane profesore govori sama za sebe ali mi želimo svojim polaznicima pružiti i osjećaj sigurnosti da će se njihov uloženi novac i isplatiti te da će naučiti ono što se određenim nivoom predviđa. Stoga svi naši polaznici od školske 2015./2016. mogu da ponovo pohađaju nivo ukoliko ne budu zadovoljni sa onim što su naučili.

 

Kao i kod svake garancije postoje određeni uslovi. Polaznik bi trebao biti na minimalno 70% nastave u toku jednog nivoa, uraditi 70% zadate zadaće i truditi se biti uključen u nastavu i rad u parovima i grupama. Svaki uloženi zahtjev za ponavljanje nivoa će se razmatrati čak i ako polaznik ne bude ispunjavao sva tri uslova u potpunosti.

 

 

Leave a Comment