Individualni kursevi bosanskog za strance

Maksimalna pažnja usmjerena samo za Vas, fleksibilni termini i program skrojen za Vaše potrebe jer nemate vremena da se uklapate u termine grupe, ne želite da dijelite svoje znanje ili neznanje sa ostatkom grupe, želite da što prije dođete do željenih rezultata. Individualni kursevi se dogovaraju lično, minimalan broj sati je 32. Trajanje od 60 do 120 minuta.

Leave a Comment