Mini grupa – bosanski za strance

Mini grupe dio su elitnog programskog paketa i ustrojene su po uzoru na vodeće svjetske lingvističke centre i mogu imati samo 3 do 4 polaznika.

Rad u malim grupama omogućuje 100% fokus profesora na pojedinca i potpuni fleksibilitet u radu i izradi programa koji je sasvim prilagođen malom broju polaznika. Mini grupa kombinira ono najbolje od individualne i grupne nastave.

Leave a Comment