Opći kurs – bosanski za strance

Opći kurs  je baziran na razvijanju komunikacijskih sposobnosti postupnim uvođenjem u gramatiku i vokabular. Nastava je interaktivna, što znači da većinu vremena polaznici pričaju i vježbaju uz ispravke i sugestije. Većinom se radi u parovima ili manjim grupama tako da svi polaznici u kratkom roku progovore, naravno uz ograničen broj fraza i samog jezika shodno nivou na kojem se polaznici nalaze.  
Na svakom općem kursu podjednako su zastupljene sve jezičke sposobnosti, vokabular, gramatika, čitanje, pisanje i konverzacija, s tim da sve aktivnosti vode boljoj upotrebi jezika u stvarnim govornim situacijama.

Za sve polaznike organizirane su besplatne konzultacije s profesorom u dogovorenom terminu, kao i nadoknade nastave ukoliko se opravdano izostane sa nastave.

Nastava se održava minimalno jednom (120 minuta) sedmično, a maksimalno 3 puta sedmično po 120 minuta. Grupa se sama izjašnjava koliko puta sedmično želi da radi. Može se raditi i više puta sedmično ukoliko grupa to zahtjeva.

Leave a Comment