Nastava i opći uvjeti

Učenje stranog jezika je dugotrajan proces koji iziskuje mnogo truda, vremena i novca. Ali rezultati koji se tim ulaganjem dobivaju svakako su toga vrijedni.

Učenje stranog jezika, kao i usvajanje bilo kojeg novog znanja ili vještine ne poznaje ograničenja starosnim granicama.

Upravo zbog toga, naš je nastavni plan i program prilagođen svim uzrastima polaznika i utemeljen je na najsavremenijim svjetskim metodama, koje osim usvajanja jezika uključuju i približavanje kulture naroda čiji se jezik uči.

 

Fond sati za jedan nivo je 34, jedan čas traje 60 minuta. Časovi se obično održavaju u bloku po dva. Nastava se održava jednom, dva puta ili 3 puta sedmično. U praksi se ova dinamika održavanja nastave pokazala najefikasnijom jer uspjeh na kursu podrazumijeva i dosta samostalnog učenja i zadaće.

Maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 16 a minimalan 8.

U toku jednog nivoa svaka grupa testiranje ima 2 puta. Na oba testa polaznici imaju pismeni i usmeni dio a procenat potreban za prolaz je 70% (pismeni i usmeni su dva odvojena dijela ispita). Pismeni dio testa obuhvata procjenu vašeg znanja gramatike, vokabulara, razumijevanja, slušanja i pisanja. Usmeni dio testa obuhvata procjenu vaših mogućnosti što se tiče komunikacije na stranom jeziku, interakcije, tačnosti, izgovora i tečnosti.

 

Da bi polaznik imao pravo na polaganje prvog testa potrebno je da ima uplaćenu bar polovinu od ukupne cijene kursa. Da bi polaznik imao pravo na polaganje drugog testa sve obaveze prema Centru moraju biti izmirene (cjelokupan iznos kursa, udžbenik i sl.).

 

Da bi polaznik mogao dobiti diplomu o završenom kursu, potrebno je da ima:

– položena oba pismena i oba usmena dijela testa, te

– izmirene sve financijske obaveze prema Centru.

 

Ukoliko polaznik ne položi test, ima pravo još jednom da polaže isti test besplatno. Ukoliko polaznik ne položi ni drugi test, test se mijenja a svaki naredni izlazak na test se naplaćuje.

 

 

Opći uvjeti o upisu i pohađanju kursa:

 • Centar za strane jezike se obavezuje održati nastavu u trajanju od 34 sata, osigurati potrebna pomagala, kontrolne testove, diplomu o završenom nivou a najboljem u grupi i posebnu pohvalnicu. Nastavni čas traje 60 minuta.
 • Polaznici su dužni snositi troškove udžbenika.
 • Grupe polaznika formiraju se prema predznanju i godinama učenja od minimalno 8 polaznika. Na poseban zahtjev mogu se formirati i manje grupe, što se posebno ugovara.
 • Centar za strane jezike pridržava pravo promjene rasporeda i predavača. Ukoliko broj polaznika u toku kursa padne ispod 8, Centar za strane jezike može istu grupu ukinuti, spojiti drugoj grupi ili povećati procentualno cijenu kursa.
 • Upisnina se obavezno uplaćuje prilikom upisa polaznika.
 • Polaznici kurs plaćaju uplatnicama na sljedeći broj žiro računa: 338 580 222 122 93 60, osim žiralno, uplatu mogu izvršiti i u administrativnoj službi Centra. Na svakoj uplatnici mora biti iskazan datum uplate kao i ime i prezime polaznika.
 • Odobravamo plaćanje na maksimalno 4 rate.
 • Ispis polaznika odobrit će se samo ukoliko je polaznik – roditelj izvršio uplatu do dana ispisa.
 • Polaznik ima pravo na povrat upisnine ukoliko se nije formirala grupa sa dovoljnim brojem polaznika.
 • Polazniku će se odobriti smanjenje uplate od 50% u slučaju bolesti duže od mjesec dana, što treba dokazati liječničkom potvrdom.
 • Polaznik – roditelj će primati izvještaje o radu, uspjehu i rezultatima pohađanja kursa. U dogovoru sa profesorom polaznik može zatražiti premještaj iz grupe u grupu.
 • Svaki polaznik ostvaruje fiksni popust od 1% za svaki završeni nivo u Centru

 

Leave a Comment