Šta ljudi misle o Step by Step-u?

144 polaznika Centra za strane jezike Step by step A.T. Zenica (64,5% ženskog pola, 35,5% muškog pola, starosne dobi od 20 do 39 godina) su krajem 2013. godine dali svoje mišljenje o ovoj školi stranih jezika u opsežnoj anketi koja je pokrivala sve aspekte usluge, generalne rezultate za 6 aspekata usluge možete pročitati ispod.

 

Koliko ste zadovoljni administrativnim osobljem?

Mnogo bolje od očekivanog 71,2%
Bolje od očekivanog 21,5%
Onako kao što sam očekivao/la 8,6%
Gore od očekivanog 0,6%
Mnogo gore od očekivanog 0%
Ne znam 0%

 

Koliko ste zadovoljni sa vašim predavačima?

Mnogo bolje od očekivanog 92,8%
Bolje od očekivanog 5,3%
Onako kao što sam očekivao/la 1,7%
Gore od očekivanog 0%
Mnogo gore od očekivanog 0%
Ne znam 0%

 

Koliko ste zadovoljni sadržajem same nastave?

Mnogo bolje od očekivanog 59,4%
Bolje od očekivanog 26,5%
Onako kao što sam očekivao/la 12,8%
Gore od očekivanog 0,6%
Mnogo gore od očekivanog 0%
Ne znam 0%

 

Koliko ste zadovoljni uslužnim procedurama (upis, ulazno testiranje, informisanje, žalbe, povratne informacije, bavljenje zahtjevima itd.)

Mnogo bolje od očekivanog 62,5%
Bolje od očekivanog 22,9%
Onako kao što sam očekivao/la 14,5%
Gore od očekivanog 0%
Mnogo gore od očekivanog 0%
Ne znam 0%

 

Koliko ste zadovoljni uslovima našeg prostora (učionice, toalet, audio/video oprema, itd.)

Mnogo bolje od očekivanog 40,5%
Bolje od očekivanog 28,9%
Onako kao što sam očekivao/la 24,6%
Gore od očekivanog 1,4%
Mnogo gore od očekivanog 0%
Ne znam 4,3%

 

Koji je opći dojam cjelokupne usluge (organizacija centra, atmosfera na času, fizička udobnost, ohrabrivanje u ostvarivanju ciljeva, stvarna upotreba naučenog, stepen napredovanja, vrijednost programa u odnosu na cijenu itd.)?

Mnogo bolje od očekivanog 54,5%
Bolje od očekivanog 33,8%
Onako kao što sam očekivao/la 11,8%
Gore od očekivanog 0%
Mnogo gore od očekivanog 0%
Ne znam 0%

 

Na pitanje u kojoj bi mjeri Centar za strane jezike Step by step preporučili svojim prijateljima, polaznici su se izjasnili na skali od 1 do 10.

1 0%
2 0%
3 0%
4 0,7%
5 1,4%
6 0,7%
7 4,2%
8 17%
9 14,1%
10 61,7%

 

šta ljudi misle o Step by Stepu-600px

Leave a Comment