Bosanski za strance

 

Plan i program kurseva u našem centru po svojoj metodologiji izvođenja kao i samom sadržaju se razlikuju od školskih programa. Cilj kursa je da polaznik aktivno koristi jezičke strukture koje se obrađuju u toku jednog nivoa, tj. da u samom govoru primjenjuje naučene gramatičke ili govorne fraze. Naš centar prati standarde koji se primjenjuju i u drugim školama i centrima stranih jezika u svijetu. Jedan stepen učenja stranog jezika traje godinu dana, u ovom slučaju je to školska godina gdje se udžbenik dijeli na dva nivoa.

Programi se dijele po uzrastima.

Leave a Comment