Upišite se na ljetni intenzivni kurs!

Ljetni intenzivni kurs - flyer

Upišite se na ljetni intenzivni kurs engleskog, njemačkog ili turskog jezika. Uz fond sati od 34 sata za engleski jezik i 44 za njemački jezik upišite jedan od ponuđenih kurseva: opći, konverzacijski ili pripremni za Goethe ispite.
Nastava počinje 15. juna !
Kontaktirajte nas na brojeve telefona: 061 246 804 (Zenica) / 061 196 257 (Tešanj)

1 Comment

Leave a Comment